facebook facebook linkedin facebook nod32

Tibbiy tez yordam tizimida aholiga (paramedik) hizmatini ko'rsatish yo'nalishiga oid test savollari

Muallif: admin

Qo`shilgan sana: 2019-05-11

«Тасдиклайман»
М.У.
Имзо_________

“Тез тиббий ёрдам тизимида аҳолига  фельдшер (парамедик) хизматини
кўрсатиш” малака  ошириш (72 соат)

 

Якуний тест саволлари:

1. Ўз. Рес. Президентининг 2018 йил 25 январда қабул қилинган ПҚ-3494 сонли қарори нима хақида?
1) Шошилинч тиббий ёрдам тизимини жадал такомиллаштириш чора тадбирлари  тўғрисида;
2) Дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқариш хамда олиб киришни янада такомиллаштириш тўғрисида;
3) Ўз. Ресда ОИТВ келтириб чиқарадиган касаллик тарқалишига  қарўи курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида;
4) Дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб  чиқариш ҳамда олиб киришни янада тартибга солиш чора -тадбирлари тўғрисида;
2. Наркознинг нечта боскичи бор?
1) 6 та;
2) 4 та;
3) 7 та;
4) 5 та;
3. Эпизоотия нима?
1) Ҳайвонларнинг оммавий касалланиши ёки нобуд бўлиши;
2) Инсонларнинг оммавий касалланиши ёки нобуд бўлиши;
3) Ўсимликларнинг оммавий касалланиши ёки нобуд бўлиши;
4) Инсонларнинг оммавий касалланиши;
4. Биологик антисептик моддани аниқланг?
1) Водород пероксид;
2) Фурациллин;
3) Пенициллин;
4) Кальций Хлорид;
5. “Дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқариш ҳамда олиб  киришни янада тартибга солиш чора тадбирлари” тўғрисидаги  3489-сонли ПҚ  қачон чиқарилган?
1) 2018 йил 23 январь;
2) 2017 йил 10 март;
3) 2017 йил 4 октябрь;
4) 2016 йил 10 декабрь;

6. Коллапснинг эрта белгиси:?
1) Пульснинг ипсимон секинлашиши;
2) Тўсатдан терининг окариши;
3)Кон босимининг кўтарилиши калтираш;
4)Титраш;
7. Умров суяги синганда қандай боғлам куйилади?
1) Дюфо;
2) Вельпо;
3) Дезо;
4) Дешан;

8. Жахон ОИТС га қарши куни деб эълон килинган кун?
1) 01.12.1978й;
2) 01.12.1988й;
3) 01.01.1998й;
4) 03.12.1980й;
9. Ўткир панкреатитга шубха килинганда кондаги қайси фермент текширилади?
1) Диастаза;
2) Ишкорий фосфатаза;
3) Трансаминаза;
4) Редуктаза;
10. Меъда яраси асоратини кўрсатинг?
1) Яранинг битиши;
2) Яранинг огриши;
3) Яранинг тортиши;
4) Яранинг конаши;
11. Урологик беморларга хос симптомни аниқланг?
1) Дисфагия;
2) Гематурия;
3) Ахилия;
4) Меланхолия;
12. Кислород билан даволаш усули қандай номланади?
1) Гидротерапия;
2) Оксигенация;
3) Фитотерапия;
4) Оксигенотерапия;
13. ОИТС касаллигининг юкиш йулига кирмайди?
1) Жинсий;
2) Хаво-томчи;
3) Парентерал;
4) Трансплацетар;
14. Сувга ош тузи кушиб ошкозонни ювишнинг афзаллиги тўғри кўрсатилган каторни топинг?
1) Пилороспазм чакиради;
2) Суюкликни чиқаради;
3) Кайт килдиради;
4) Ошкозонни кенгайтиради;
15. 20 % ли совунли эритма тайёрлаш учун 1 литр сувга канча совун кушилади?
1) 20 гр;
2) 10 гр;
3) 200 гр;
4) 40 гр;
16. Тишланган жарохатда кутуриш касаллигидан ташкари яна қайси касал-  
ликка қарши эмланади?
1) Сарамас;
2) Фурункул;
3) Карбункул;
4) Кокшол;
17. Жарохатни ёт жисмдан тозалаш антисептиканинг қайси турига киради?
1) Химиявий;
2) Физик;
3) Механиқ;
4) Биологик;
18. Шошилинч операцияга кўрсатма бўладиган касаллик?
1) Ўткир апендицит;
2) Гастрит;
3) Колит;
4) Ўткир пиелонефрит;
19. Ностериод яллигланишга қарши препаратни аниқланг?
1) Энап;
2) Ибуфен;
3) Гепарин;
4) Дибазол;
20. Кокшол касаллигини олдини олиш учун ишлатилади?
1) Антирабик зардоб;
2) БЦЖ;
3) КОКАВ;
4) АКДС;
21. Плевра бушлигида йиринг ва хаво борлиги нима дейилади?
1) Гидроторакс;
2) Пневмоторакс;
3) Пиопневмоторакс;
4) Гематоракс;
22. Гипертоник кризда ишлатилмайди?
1) Дофамин;
2) Магнезий Сульфат;
3) Дибазол;
4) Клофелин;
23. Куйиш майдонини аниқлаш усулини кўрсатинг?
1) «Кафт » усули;
2) Бергман буйича;
3) Алговер шкаласи буйича;
4) Кох усули;
24. Кичиқ кон айланиш доираси  каердан бошланади?
1) Унг коринчадан;
2) Чап булмачадан;
3)Чап коринчадан;
4) Унг булмачадан;
25. Янги туғилган чақалоқни 1 минутда нафас олиш сони қанча?
1) 30-35;
2) 40-60;
3) 25-30;
4) 40-50;
26. Вактинчалик кон тухтатиш усули?
1) Механиқ;
2) Жгут куйиш;
3) Химиявий;
4) Физикавий;
27. Эндометрит — бу? 
1) Қинни яллиғланиши;
2) Жинсий аъзолар яллиғланиши;
3) Ҳайз  циклини бузилиши;
4) Бачадон шиллиқ қаватининг яллиғланиши;
28. Кон кетишинг оғир  асоратини аниқланг?
1) Эмболия;
2) Геморрагик шок;
3) Пневмоторакс;
4) Хушдан кетиш;
29. Салпингоофарит-бу? 
1) Бачадон ортиқларини  яллиғланиши;
2) Қиннинг шиллиқ қаватини  яллиғланиши;
3) Ҳайз  циклини бузилиши;
4) Бачадон шиллиқ қаватининг яллиғланиши;
30. Таҳдид қилувчи абортга қайси белгилар хос?
1) Ажралмани йўқлиги, қорин пастида  оғриқлар, бачадон бўйни берк;
2) Умумий аҳволни ёмонлашиши, қонли ажралма келиши;
3) Қорин пастида кучсиз оғриқ, жинсий йўллардан сероз ажралма;
4) Жинсий йўллардан қонли ажралма, қорин пастида ва белда дардсимон оғриқ, бачадон бўйнини очилиши;
31. Куйишнинг энг оғир  даражасини аниқланг?
1) 2-даража;
2) 3-даража;
3) 4-даража;
4) 5-даража;
32. Анафилактик шокда нима ишлатилмайди?
1) Хлорпирамин Гидрохлорид;
2) Магнезий Сульфат;
3) Адренлин;
4) Строфантин;
33. Куйиш майдонини аниқлаш усулини кўрсатинг?
1) Коротков усули;
2) Алговер шкаласи;
3) Кох усули;
4) «9» лар усули;
34. Эндoцeрвицит дeб нимaгa aйтилaди?
1) Бaчaдoн нaйлaри яллиғлaнишигa;
2) Бaчaдoн бўйни кaнaли шиллиқ пaрдaси яллиғлaнишигa;
3) Тaшқи жинсий aъзoлaр яллиғлaнишигa;
4) Қин яллиғлaнишигa;
35. Нафас йуллари орқали кирувчи захарли моддани аниқланг?
1) Ис гази;
2) Морфин;
3) Илон захари;
4) Водород пероксид;
36. Куйиш шокига сабаб булувчи омил?
1) Шиш сабабли;
2) Куркув сабабли;
3) Химиявий куйиш сабабли;
4) Оғриқ сабабли;
37. Куйиш шокида биринчи ёрдамга нима кирмайди?
1) Куйган жойга жгут куйиш;
2) Шокка қарши чора-тадбирлар;
3) Оғриқ колдирувчи препаратлар;
4) Юрак гликозидларини куллаш;
38. 2018- йил 12 июлда қабул қилинган ПҚ – 3846-сонли қарор нима хақида?
1)2018-2022 йиллар даврида болаларда тyғма ва ирсий касалликларни барвақт           аниқлаш давлат дастури тўғрисида;
2)Ўзбекистон Республикасида одамнинг имунитет танқислиги вируси келтириб    чиқарадиган касаллик тарқалишига қарши курашиш тизимини такомиллаштиришчора тадбирлари тўғрисидаги дастур хақида;3) Ноғир онларни давлат томонидан кўллаб кувватлаш тизимини  янада     такомиллаштириш дастури тўгрисида;
4) Ўзбекистон Республикаси ахолисига нефрология ва гемодиализ ёрдами кўрсатиш самарадорлигини ошириш чора тадбирлари тўғрисида;
39. Жинсий aъзoлaр сeптик яллиғлaниши қўзғaтувчилaрини   кўрсатинг? 
1) Спирaxeтa, стрeптoкoкк;
2) Стрaфилoкoкк, стрeптoкoкк;
3) Вируслaр, спирaxeтa;
4) Гoнoкoкк, вируслaр;
40. Захарли моддалар  организмга қайси йуллар орқали кирмайди?
1) Огиз оркали;
2) Тери оркали;
3) Перикард оркали;
4) Нафас йуллари оркали;
41. Захарли модда тери орқали кирганда қандай муолажа килинади?
1) Малхам сурилади;
2) Териокар сувда ювилади;
3) Спирт сурилади;
4) Йод эритмаси;
42. Куйиш шокининг торпид фазасидаги  асосий белгилар?
1) Юзлари ва тана териси кизариши, алахсираш;
2)Совук тер босиши ўзини каерга кўйишни билмаслик;
3)Оғриқдан бакириш, асабнинг каттик кўзгалиши;
4) Рангпарлик К/Б пасайиши ва томир уришининг ипсимон бўлиши;
43. Овкатдан захарланишда кузатилмайдиган симптомни аниқланг?
1) Дизурия;
2) Кунгил айниши;
3) Кайт қилиш;
4) Корин огриши;
44. Электр токи урганда кузатиладиган белгилар?
1) Терида корамтир саргиш электр ток догларининг пайдо бўлиши, оғриқнинг йўклиги;
2)Терида кизил электр ток догларининг пайдо бўлиши, реактив гиперемия;
3)Реактив гиперемиянинг йўклиги,кучли оғриқ;
4)Ток урган жойда кизариш, шиш, суюклик ажралиши, кучли оғриқ;
45. Организмга нафас йуллари орқали кирмайдиган  захарли моддани аниқланг?
1) Метан;
2) Илон захари;
3) Ис гази;
4) Пропан;
46. Захарланишда биринчи ёрдам чораларига нима киради?
1) Муз халтачалар куйиш;
2) Баданни спирт эритмаси билан артиш;
3) Меъдани ювиш;
4) Электро коагуляция;
47. Шифохона ички инфекция кўзгатувчилари хисобланади?
1) Кўк йиринг таёкчаси, пневмококк;
2)Стрептококк, протей, стафилококк;
3) Кўк йиринг таёкчаси, клебсиелла, протей, ичак таёкчаси;
4)Протей, стафилококк , кўк йиринг таёкчаси, клостридийлар;
48. Нефрэктомия термини нимани англатади?
1) Мояклардан биттасини олиб ташлаш;
2) Буйракни олиб ташлаш;
3) Сийдик қопини олиб ташлаш;
4) Уруғ йўлларини очиш;
49. Юрак ишемик касалликларини даволашда қандай дори ишлатилади?
1) Адреналин;
2) Бромгексин;
3) Нитроглицерин;
4) Дофамин;
50. Комбустиология булимида қандай беморлар даволанади?
1) Ўткир кон кетишибилан;
2) Захарланган беморлар;
3) Куйган беморлар;
4) Гипертермик синдром билан;

51. Антидотлар қандай таъсир кўрсатади?
1) Захарли моддани нейтраллайди;
2) Иситмани туширади;
3) Кон босимини кутаради;
4) босимини туширади;
52. Адсорбентлар қандай таъсир кўрсатади?
1) Захарли модда билан бирикиб захарсиз модда хосил килади;
2) Кон томирларни торайтиради;
3) Кон томирларни кенгайтиради;
4) Яллигланишга қарши;
53. Гемодиализга кўрсатма бўладиган касалликни аниқланг?
1) Ўткир панкреатит;
2) Ўткир пиелонефрит;
3) Ўткир буйрак кетишмовчилиги;
4) Ўткир холецистит;
54. Кусишга қарши препаратни аниқланг?
1) Глицин;
2) Гепарин;
3) Трентал;
4) Метоклопромид;
55. Дренажлар қандай функцияларни бажаради?
1)Йирингни окизиб чиқазиш, антисептикларни дренаж орқали юбориш;
2)Умумий анестезия бериш учун, йирингни окизиб чиқазиш;
3)Жарохатни тез битиши учун,йирингни окизиб киргизиш;
4)Озик моддаларни юбориш учун, парчаланган махсулотларни  жарохатдан чиқариш;
56. Юрак ишемик касалликларига нима киради?
1) Юрак фибрилляцияси;
2) Перикардит;
3) Стенокардия;
4) Невроз;
57. Токсикология булимида қандай беморлар даволанади?
1) Куйган беморлар;
2) Захарланган беморлар;
3) Жарохатланган беморлар;
4) Гипертония касаллиги;
58. Миокард инфарктида оғриқлар характерли эмас?
1) Босувчи;
2) Ачишувчи;
3) Симилловчи;
4) Гижимловчи;
59. Талвасага қарши препаратни аниқланг?
1) Бромгексин;
2) Промедол;
3) Седуксен;
4) Дикаин;
60. Эсмарх жгутини тўгри куйганда кузатиладиган белгилар?
1) Кон кетишни тўхтатади, пульс аниқланади, оёк-кўллар кўкаради;
2)Кон кетишни тўхтатади,оёк-кўллар музлайди, оёк-кўллар кизаради;
3)Кон кетишни тўхтатмайди,оёк-кўллар иссик бўлади, пульс тезлашади;
4) Кон кетишни тўхтатади,пульс аниқланмайди,оёк-кўллар окаради;
61. Стенокардияда оғриқлар каерда кузатилади?
1) Чап кулга;
2) Корин пастида.
3) Туш ортида;
4) Унг ковурга остида;
62. Кон томирларни кенгайтирувчи препаратни аниқланг?
1) Трентал;
2) Дофамин;
3) Цефтриаксон;
4) Канефрон;
63. Кардиоген шок қайси касалликнинг асорати бўлиши мумкин?
1) Миокард инфаркти;
2) Стенокардия;
3) Ўткир аппендицит;
4) Ларингоспазм;
64. Узок вакт жгут боглаганда келиб чиқадиган асоратлар?
1) Окма яра пайдо бўлиши, оғриқ;
2)Оёк ва кўл параличи патологик синиши;
3) Оёк ва кўл парези ишемик неврит;
4)Жаррохатни йиринглаши артериал босим пасайиши;
65. Кон томирларни торайтирувчи препаратни аниқланг?
1) Адреналин;
2) Трентал;
3) Новокаин;
4) Цефтриаксон;
66. Гипертермия фонида содир бўлган талваса қандай аталади?
1) Сенил талваса;
2) Функционал холат;
3) Фебрил талваса;
4) Абсанс;
67. Миокард инфарктида оғриқлар каерга иррадиацияланади?
1) Оёкларга;
2) Чап кулга;
3) Тўғри ичакка;
4) Унг кулга;
68. Коннинг тана бўшликларига йигилиши?
1) Гемоторакс- кўкрак кафасида, гемоперитонеум- корин бўшлигида,гемоартроз- бўгимда;
2)Гематома- меъдадан,гемоперитонеум – бўгимда; гемоторакс - корин бўшлигида;
3)Гемоторакс - ўПҚадан, гемоартроз - кўкрак кафасида, гематома - бўгимда
4)гемоперитонеум-перикард каватига, гематома - ўПҚадан,   гемоартроз – меъдадан;
69.Кохер- Волькович белгиси қайси касаллик учун хос симптом?
1) Ичак тутилиши;
2)Перитонит;
3)Аппендицит;
4) Холецистит;
70. Талвасада бемор холатига хавф солувчи холат нима?
1) Цианоз;
2) Апноэ;
3) Акроцианоз;
4) Гипертермия;
71. Кон кетишини тўхтатиш усуллари фаркланади?
1) Физик, кимёвий;
2) Вактинча ва узил-кесил;
3)Механиқ, биологик;
4)Ишончли, ишончсиз;
72. Гипертермияни канака асоратлари бор?
1) Кардиоген шок;
2) Стенокардия;
3) Фебрил талваса;
4) Анафилактик шок;
73. Бачадон найларининг яллиғланиши қандай номланади?
1) Цервицит;                
2) Кольпит;
3) Сальпингит;             
4) Эндометрит;
74. Иситманинг канака турлари бор?
1) Минимал иситма;
2) Максимал иситма;
3) Ок ва кизил иситма;
4) Кук иситма;
75. Ок иситмани кизил иситмага айлантириш учун ишлатилади?
1) Но-шпа;
2) Анальгин;
3) Ибуфен;
4) Парацетамол;
76. Нейротоксикоз нимани асорати бўлиши мумкин?
1) Гипертермик синдромни;
2) Стенокардияни;
3) Миокард инфарктини;
4) Бронхиал астмани;
77. Эс-хушнинг  бузилишларига кирмайди?
1) Гиперэстезия;
2) Карахтлик;
3) Сопор;
4) Кома;
78. Эс-хуш бузилишининг энг оғир  тури бу…?
1) Кома;
2) Сопор;
3) Карахтлик;
4) Ступор;
79. ЎПҚадан кон кетиш белгилари?
1)Коннинг кизил рангда кўпиксимон,йутал билан боглик бўлиши;
2)Эритроцитлар ва АКБни тушиб кетиши,мелена;
3)“Кофе ранги”даги кусиш, йутал билан боглик бўлиши;
4)“Кофе ранги”даги кусиш коннинг кизил рангда;
80. Нафас йулида ёт жисм булса,  қандай усулдан фойдаланилади?
1) Франк усули;
2) Геймлих усули;
3) Бергман усули;
4) Коротков усули;
81. Ларингоспазм кузатилиши мумкин?
1) Куйиш шокида;
2) Гипертермияда;
3) Травматик шокда;
4) Анафилактик шокда;
82. Ларингоспазмнинг оғир  даражасида биринчи ёрдам?
1) Антидепрессантларни куллаш;
2) Муколитикларни куллаш;
3) Вазопрессорларни куллаш;
4) Трахеостомия;
83. Ларингоспазм бу?
1) Кизилунгач спазми;
2) Халкум спазми;
3) Функционал холат;
4) Хикилдок спазми;
84. Тишланган жарохатда биринчи ёрдамга киради?
1) 20%ли совунли эритмада жарохатни ювиш;
2) Гипертоник эритмада жарохатни ювиш;
3) Физиологик эритмада жарохатни ювиш;
4) Кон тухтатувчи препаратлар;
85. Кокшол профилактикаси учун ишлатилмайди?
1) АКДС;
2) Антирабик вакцина;
3) Кокшолга қарши анатоксин;
4) ПСС;
86. Кокшол касаллигининг юкиш йулини кўрсатинг?
1) Хаво-томчи йули оркали;
2) Жарохатлар оркали;
3) Наслий;
4) Фекал-орал;
87. Ўткир аппендицитга шубха килинганда мумкин эмас?
1) Кузатув;
2) Оғриқ колдирувчи препаратлар;
3) Госпитализация;
4) Лейкоцитлар микдорини аниқлаш;
88. Перитонит бу...?
1) Ковукнинг  яллигланиши;
2) Корин парданинг яллигланиши;
3) Буйракнинг яллигланиши;
4) Моякнинг яллигланиши;
89. Аппендицитнинг асорати бўлиши мумкин?
1) Пиелонефрит;
2) Перитонит;
3) Гидронефроз;
4) Перикардит;
90. Ўткир аппендицитни даволаш усулига киради?
1) Химиятерапия;
2) Физикавий усуллар;
3) Оператив усул;
4) Нур билан даволаш;
91. Ўткир холециститда оғриқлар аниқланади?
1) Киндик атрофида;
2) Унг ковурга остида;
3) Корин пастида;
4) Чов сохасида;
92. Ўткир панкреатитда оғриқ характери канака?
1) Чов сохасида;
2) Корин пастидаги оғриқ;
3) Белбогсимон оғриқ;
4) Пастки жаг сохасида;
93. Ўткир аппендицитда конда аниқланади?
1) Лейкоцитлар ошиши;
2) Тромбоцитлар камаяди;
3) Лимфоцитлар камаяди;
4) Тромбоцитлар узгаради;
94. Вактинчалик гемостазга қандай эришилади?
1) Томир протезини кўйиш;
2)Жарохатда томирни боглаш, томирга чок кўйиш;
3) Босувчи боғлам, жгут кўйиш, бармов билан босиш;
4)Диатермо коагуляция қилиш;
95. Плевра бўшлиғига кон йиғилиши нима дейилади?
1) Пиопневмоторакс;
2) Пневмотракс;
3) Гематоракс;
4) Перитонит;
96. Корин бўшлиғига кон йиғилиши нима дейилади?
1) Пневмоторакс;
2) Гематоракс;
3) Гемоперитонеум;
4)Гемартроз;
97. Ўткир кон кетишда кузатилмайди?
1) Геморрагик шок;
2) Кон босими пасайиши;
3) Тери ранги окариши;
4) Кон босимини ошиши;
98.Асфиксияда туғилган чақалоқни жонлантириш учун дастлаб қайсилар бажарилади?
1) Юқори нафас йўлларидан шилимшиқ моддаларни олиш, вена қон  томирига (киндик венасигa тегишли) дорилар юбориш;
2) ЎПҚага суньий вентиляция аппаратини улаш;
3) Кислород бериш ва тегишли дорилар вена қон томирига юборилади;
4) Киндик вена қон томирига глюкоза, кальций xлорид, натрий бикарбонат   юбориш;
99.Зудлик билан ёрдам кўрсатиш зарур бўлган гинекологик касалликларни  кўрсатинг?
1) Жинсий аъзоларнинг септик яллиғланиш касалликлари;
2) Пельвиопеританит, параметрит;
3) Тухумдон ва қорин бўшлиғидаги ҳомиладорлик;
4) Гинекология амалиётида ўткир қорин ҳолати (бачадондан  ташқари
ҳомиладорликнинг ёрилиши, ўсма оёқларининг буралиб қолиши, бачадондан қон кетиши);
100. Очиқ пневмотораксда қайси боғлам кўйилиши максадга муофик?
1) Дельбе боғлами;
2) Косинкали боғлам;
3) Окклюзион боғлам

4) Спиралсимон боғлам;

101. Фильтрация, секреция ва реабсорбция функцияларини бажарувчи аъзо нима?
1) Жигар;
2) Буйраклар;
3) Талок;
4) Бош мия;
102. Одам организмида буйраклар каерда жойлашган?
1) Корин бушлигининг бел кисмида;
2) Корин бушлигида;
3) Корин парда ортида;
4) Корин бушлигининг урта кисмда;
103. Огиз бушлиги нима вазифани бажаради?
1) Хлорид кислота ишлаб чиқарилади;
2) Овкатга дастлабки механиқ ишлов беради;
3) Пепсин ишлаб чиқаради;
4) Сулак ишлаб чиқаради;
104. Конда кальций микдори камайишидан келиб чиқадиган касалликни
аниқланг?
1) Спазмофилия;
2) Эпилепсия;
3) Талваса;
4) Анемия;
105. Кон куйиш учун кўрсатма бўлолмайди?
1) Ўткир кон йўкотиш, сепсис;
2) Буйрак ва жигар фаолиятиларининг оғир  бузилиши;
3)Йирингли интоксикация, сурункали камконлик;
4)Кон йўкотиш билан ўтадиган оғир  операция;
106. Инсон организмидаги энг катта безни аниқланг?
1) Жигар;
2) Талок;
3) Меъда ости бези;
4) Жинсий безлар;
107. Терига ранг берувчи хужайралар каерда ишлаб чиқарилади?        
1) Меланоцитларда;
2) Гепатоцитларда;
3) Лимфоцитларда;
4) Узак хужайрада;
108. Тож артериялар қандай вазифани бажаради?
1) Юрак мушагини кон билан таъминлайди;
2) Жигарни кон билан таъминлайди;
3) Талокни кон билан таъминлайди;
4) Буйракни кон билан таъминлайди;
109. Тож артериялар спазми қандай касалликка сабаб бўлади?
1) Стенокардия;
2) Спазмофилия;
3) Эпилепсия;
4) Рахит;
110. Антикоагулянт препаратни аниқланг?
1) Морфин;
2) Сомбревин;
3) Гепарин;
4) Дофамин;
111. Гемотрансфузион шокка хос бўлган белгилар?
1)Кучли калтираш, кўкрак сикиши;
2)Артериал босим пасайиши, брадикардия;
3)Артериал босим кўтарилиши тахикардия;
4)Эпигастрал зонада оғриқ, кучли калтираш;
112. Оғрик колдирувчи препаратлар қандай номланади?
1) Антикоагулянтлар;
2) Наркотиклар;
3) Анальгетиклар;
4) Вазопрессорлар;
113. Ўткир нафас етишмовчилигининг нечта даражаси фаркланади?
1) 2даражаси фаркланади;
2) 5 даражаси фаркланади;
3) 3даражаси фаркланади;
4)4 даражаси фаркланади;
114. Янги туғилган чақалоқни пульси (1 дақика  ичида) қандай? 
1) 70-80;
2) 120-125;
3) 100-120;
4) 140-160;
115. 5 % ли гипертоник эритма тайерлаш учун 100,0 мл сувга канча туз ара-  
 лаштириш керак?
1) 5гр;
2) 10гр;
3) 15гр;
4) 50гр;
116. Тишланган жарохатда кутуриш касаллигидан ташкари яна қайси касал-   
ликка қарши эмланади?
1) Карбункул;
2) Фурункул;
3) Кокшол;
4) Сарамас;
117. Тишланган жарохатлар нима учун алохида регистрация килинади?
1) Оғир лиги учун;
2) Кутуриш касаллигини келтириб чиқариш хавфи борлиги учун;
3) Кутуришга олиб келиши учун;
4) Эмлаш учун;
118. Катта кон айланиш доираси каердан бошланади?
1) Чап булмачадан;
2) Унг коринчадан;
3) Чап коринчадан;
4) Унг булмачадан;
119. Ностериод яллигланишга қарши препаратни аниқланг?
1) Дибазол;
2) Энап;
3) Гепарин;
4) Ибуфен;
120. Кокшол касаллигини олдини олиш учун нима  ишлатилади?
1) Антирабик зардоб;
2) БЦЖ;
3) КОКАВ;
4) АКДС;
121. Таъсир этувчи кучнинг йўналишига кўра суяк синиши бўлинади?
1) Очиқ синиш ёпик синиш;
2)Буқилишдан буралишдан;
3)Эзилишдан зарбдан;
4) Бевосита билвосита;
122. Гипертоник кризда қандай дори воситаси ишлатилмайди?
1) Дибазол;
2) Магнезий Сульфат;
3) Дофамин;
4) Клофелин;
123. Анафилактик шокда нима ишлатилмайди?
1) Адренлин;
2) Хлорпирамин гидрохлорид;
3) Магнезий сульфат;
4) Строфантин;
124. Кичиқ кон айланиш доираси  каерда бошланади?
1) Унг булмачадан;
2) Чап булмачадан;
3) Чап коринчадан;
4) Унг коринчадан;
125. Аллергик реакциянинг оғир  тури бу?
1) Анафилактик шок;
2) Дерматит;
3) Квинке шиши;
4) Геморрагик шок;
126. Вактинчалик кон тухтатиш усулига киради?
1) Механиқ;
2) Жгут куйиш;
3) Химиявий;
4) Физикавий;
127.  Гипогликемик  комада  реанимация  тадбирлари?
1) Инсулин  40  ТБ Юбориш;
2) Глюкоза 40%-40,0  венага  юбориш;
3) Инсулин  20 ТБ  юбориш;
4) Лазикс 4,0 мускул  орасига;
128. Кон кетишнинг оғир  асоратини аниқланг?
1) Пневмоторакс;
2) Эмболия;
3) Геморрагик шок;
4) Хушдан кетиш;
129. Аглютиногенларни каторини аниқланг?
1) А ва С;
2) С ва Д;
3) С ва В;
4) А ва В;
130. Куйиш шикастини прогностик ва диагностик жихатдан бахолаш усули бу?
1) Коротков усули;
2) Алговер шкаласи;
3) Франк индекси;
4) Бергман буйича;
131. Организмда рўй бераётган,  ўткир ривожланаётган касалликлар ва оғир  шикастлар туфайли юзага чиқадиган холат?
1)Травма холати;
2) Кома холати;
3) Терминал холат;
4) Захарланиш холати;
132. Куйиш майдонини аниқлаш усулини кўрсатинг?
1) Кох усули;
2) Бергман буйича;
3) Алговер шкаласи буйича;
4) «Кафт » усули;
133. Юрак ишемик касалликларини даволашда  нима ишлатилади?
1) Дофамин;
2) Бромгексин;
3) Адреналин;
4) Нитроглицерин;
134. Куйишнинг нечта даражаси бор?
1) 3 та;
1) 5 та;
3) 4 та;
4) 6 та;

135. Куйиш шокида шока қарши чора-тадбирлар каерда ўтказилмайди?
1) Палатада;
2) Шок залида;
3) Интенсив даволаш палаталарида;
4) Реанимация булимида;
136. Куйиш шокига сабаб булувчи омил?
1) Оғриқ сабабли;
2) Куркув сабабли;
3) Химиявий куйиш сабабли;
4) Шиш сабабли;
137. Куйиш шокида биринчи ёрдамга кирмайди?
1) Куйган жойга жгут куйиш;
2) Шокка қарши чора-тадбирлар;
3) Оғриқ колдирувч ипрепаратлар;
4) Юрак гликозидларини куллаш;
138. Куйган сохага биринчи куни канака боғлам куйиш мумкин?
1) Тузли боғлам;
2) Фурациллинли ва новокаинли;
3) Тиш пастаси;
4) Пахта мойи;
139. Захарли моддалар  организмга қайси йуллар орқали кирмайди?
1) Тери оркали;
2) Перикард оркали;
3) Огиз оркали;
4) Нафас йуллари оркали;
140. Захарли мода тери орқали кирганда қандай муолажа килинади?
1) Малхам сурилади;
2) Тери окар сувда ювилади;
3) Спирт сурилади;
4) Йод эритмаси  сурилади;
141. Нафас йуллари орқали кирувчи захарли моддани аниқланг?
1) Морфин;
2) Ис гази;
3) Илон захари;
4) Водород Пероксид;
142. Овкатдан захарланишда кузатилмайдиган симптомни аниқланг?
1) Кайт қилиш;
2) Кунгил айниши;
3) Дизурия;
4) Корин огриши;
143. Куйиш шокида биринчи  ёрдамга кирмайди?
1) Шокка қарши чора-тадбирлар;
2) Наркотик анальгетиклар;
3) Кон тухтатувчи препаратлар;
4) Инфузион терапия;
144.  Эпифитотия нима?
1) Ҳайвонларнинг оммавий касалланиши ёки нобуд бўлиши;
2) Инсонларнинг оммавий касалланиши ёки нобуд бўлиши;
3) Ўсимликларнинг оммавий нобуд бўлиши;
4) Инсонларнинг оммавий касалланиши;
145. Организмга нафас йуллари орқали кирмайдиган  захарли моддани аниқланг?
1) Метан;
2) Илон захари;
3) Ис гази;
4) Пропан;
146. Захарланишда биринчи ёрдам чораларига нима киради?
1) Баданни спирт эритмаси билан артиш;
2) Меъдани ювиш;
3) Муз халтачалар куйиш;
4) Электро коагуляция;
147. Куйиш майдонини аниқлаш усулини кўрсатинг?
1) Алговер шкаласи;
2) «9» ларусули;
3) Кох усули;
4) Коротков усули;
148. Травматик шок боскичларини аниқланг?
1) Эректил, терминал
2)Бошлангич, терминал;
3) Эректил, торпид;;                  
4)Хушдан кетиш, коллапс;
149. Жарохатга бирламчи жаррохлик ишловини бериш - бу?
1)Жарохат чеккалари, деворлари ва тубини кесиб олиш;
2)Йирингли ажратмани чиқариш, дренажлаш;
3)Жарохатни антисептик билан ювиш ва гемостаз;
4)Чўнтаклар ва бўшликларни очиш. Дренажлаш;
150. Суяк синишининг жойлашишига караб фаркланади?
1)Эпифизар,метафизар,диафизар;
2)Кўндаланг,бўйлама,кийшик;
3)Кўндаланг,винтсимон,парчаланиб;

4)Тўлик нотўлик, якка кўплаб синиш;

151. Юрак ишемик касалликларига  нима киради?
1) Невроз;
2) Перикардит;
3) Юрак фибрилляцияси;
4) Стенокардия;
152. Бошга куйиладиган боғлам турини аниқланг?
1)СоПҚонсимон, тошбакасимон;
2)Косинка, бошоксимон;
3)Айланасимон, Т-симон;
4)”Чепец”, гиппократ калпоги;
153. Гемодиализга кўрсатма бўладиган касалликни аниқланг?
1) Ўткир пиелонефрит;
2) Ўткир буйрак етишмовчилиги;
3) Ўткир панкреатит;
4) Ўткир холецистит;
154. Кўкрак кафасининг шикастланиши диагностикасида қандай усул кўпроқ кўлланилади?
1)Рентгенологик текширув;
2)УТТ;
3)Ковургалараро сохадан пункция;
4)Тракоцентез;
155. Юрак ишемик касалликларига кирмайди?
1) Миокард инфаркти;
2) Стенокардия;
3) Перикардит;
4) Стенокардия ва миокард инфаркти;
156. Ўткир буйрак санчигида шошилинч ёрдам?
1) Гармонотерапия;
2) Оғриқсизлантириш;
3) Катетер куйиш;
4) Спазмолитикларни кўллаш;
157. Ўткир коринга гумон бўлганда қандай кўшимча диагностик текширувлар   ўтказиш керак?
1) Торакоскопия;
2) Умумий R-графия;
3)Лапароцентез;
4)Умумий урография;
158. Миокард инфарктида оғриқлар характерли эмас?
1) Гижимловчи;
2) Ачишувчи;
3) Босувчи;
4) Симилловчи;
159. Миокард инфарктида оғриқлар иррадиацияланади?
1) Тўғри ичакка;
2) Оёкларга;
3) Чап кулга;
4) Чов сохасига;
160. Ўткир  захарланишларда  шошилинч  ёрдам  кўрсатишга  кайсилар  киради?
1) Организимни  фаол  усулда  дитоксикация  қилиш;
2) Барча жавоблар тўғри;
3) Махсус  антидодли  давони  куллаш;
4) Зудлик  билан  захарли  моддани  организмдан  чиқазиб  ташлаш;
161. Стенокардияда оғриқлар  каерда кузатилади?
1) Чов сохасида;
2) Корин пастида;
3) Туш ортида;
4) Унг ковурга остида;
162. Ташқи нафас олиш билан организмнинг кислородга бўлган эҳтиёжини қондира олмаган  ҳолат?
1) Жигар етишмовчилиги;
2) Ўткир нафас етишмовчилиги;
3) Буйрак етишмовчилиги;
4) Ўткир юрак етишмовчилиги;
163. Кардиоген шок қайси касалликнинг асорати бўлиши мумкин?
1) Стенокардия;
3) Миокард инфаркти;
3) Ўткир аппендицит;
4) Ларингоспазм;

164. Жароҳатланганларга алоҳида тиббий ёрдам кўрсатиш неча босқичли тизим бўйича амалга ошрилади?
1) Бир босқичли тизим бўйича;
2) Икки босқичли тизим бўйича;
3) Уч босқичли тизим бўйича;
4) Тўрт босқичли тизим бўйича;
165. Қандай суяк хосиласини симфиз деб атаймиз?
1) Ёлгон бўгимни, синишдан сўнг барча суяклар устида кузатилади;
2)Чин бўгимни, барча катта бўгимларни айтамиз;
3) Ярим бўгимни, ков суяклари  ўртасида жойлашган;
4)Бўгимлар чиқкандан сўнг уларни узунлиги ассимметрик ўзгаради;
166. Умуртка погонаси  шикастланганда  махсус замбил, шиналар булмаса бемор кай холатда транспортировка килинади?
1) Оркаси билан чалканча ётган холда;
2) Корни билан ётган холда;
3) Ёнбоши билан ётган холда;
4) Ярим утирган холда;
 

(1636) marta o`qildi

SAHIFA O'LCHAMI

   

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish